Aquí trobareu un variat repertori d'actes, entre els quals hi ha:

- Presentació de l'Observatori de la Competitivitat, diverses edicions (client: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya)

- Gira MÍO de David Bustamante (client: BBVA)

- Gira BLUE de Pablo Alborán (client: BBVA)

- Lamp Lighthing Awards, diverses edicions (client: LAMP)

- 450è aniversari del Gremi de Fabricants de Sabadell (client: Revista B30)

- Inauguració seu central de Joma's (client: JOMA'S Uniformes)

- Inauguració noves instal·lacions d'Agromillora (client: Agromillora)

- Acte de Nadal de TNC (client: Totón Comella)

All Images Copyright · © Isabel Marquès 2014 · All rights reserved